Taggantall - topp 10
select
Elg
31.10.2020   Brenden
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,23 tagger
Båndhundjakt , 268 Kg
30.09.2020   3420J0084-Sætermarka
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,19 tagger
Løshundjakt , 271 Kg
28.09.2020   Grønberget
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,17 tagger
Smygjakt , 278 Kg
04.10.2020   0429J0062-Gråfjellet Øst
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,17 tagger , 0 Kg
27.09.2020   Hesjemarka
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,16 tagger
Løshundjakt , 290 Kg
29.09.2020   Sparsjøen
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,16 tagger
Båndhundjakt , 310 Kg
01.10.2020   Styggberget
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,16 tagger
Smygjakt , 235 Kg
01.10.2020   Sør-Vestre Tyslia
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,16 tagger
Løshundjakt , 261 Kg
11.10.2020   Dokkan-Baugsberget
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,16 tagger
Båndhundjakt , 219 Kg
24.10.2020   Brangerud
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,16 tagger
Båndhundjakt , 255 Kg
Hjort
06.10.2020   TVG Annbud Elg
Bukk 2,5 år og eldre
14 tagger
, 150 Kg
12.10.2020   Fiskvik
Bukk 2,5 år og eldre
13 tagger
Smygjakt/passiv postering , 91 Kg
21.11.2020   Skaugum
Bukk 2,5 år og eldre
13 tagger
Alle former for drivjakt , 100 Kg
24.11.2020   Urlia
Bukk 2,5 år og eldre
12 tagger
Smygjakt/passiv postering , 90 Kg
01.11.2020   Tronkjølen
Bukk 2,5 år og eldre
12 tagger
, 87 Kg
16.10.2020   Hjort/Elg - kort
Bukk 2,5 år og eldre
12 tagger
Smygjakt/passiv postering , 119 Kg
02.10.2020   0432J0175-Midtre Fuggdal Kjøl
Bukk 2,5 år og eldre
12 tagger
Alle former for drivjakt , 80 Kg
03.10.2020   Søndre Starelven
Bukk 2,5 år og eldre
12 tagger
Alle former for drivjakt , 105 Kg
24.10.2020   Hammermåna
Bukk 2,5 år og eldre
11 tagger
Alle former for drivjakt , 98 Kg
25.10.2020   barkald jaktfelt
Bukk 2,5 år og eldre
11 tagger , 0 Kg
Rådyr
22.10.2020   Ruud & Skrepstad
Bukk
6 tagger
Drivende hund , 0 Kg
01.11.2020   Vardebergsmarka
Bukk
6 tagger
Drivende hund , 17,5 Kg
03.11.2020   V0032 Ottestad rådyrvald
Bukk
6 tagger
Drivende hund , 18 Kg
13.11.2020   14 Vestre Starelvstykke
Bukk
6 tagger
Drivende hund , 17 Kg
15.11.2020   Bakstadmarka
Bukk
6 tagger
Drivende hund , 0 Kg
01.11.2020   Felt A
Bukk
6 tagger , 0 Kg
22.11.2020   Brenden
Bukk
6 tagger , 0 Kg
22.11.2020   1 Soplimkroken
Bukk
6 tagger
Drivende hund , 17,5 Kg
22.11.2020   Ruud & Skrepstad
Bukk
5 tagger
Drivende hund , 0 Kg
03.10.2020   Hammern Skog
Bukk
5 tagger
Smygjakt / passiv postering , 18 Kg
Vekt - topp 10
select
Elg
27.09.2020   Haugrim
Okse 2,5 år og eldre
Stanggevir ,13 tagger
Løshundjakt , 326 Kg
27.09.2020   Ny Jord
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,11 tagger
Løshundjakt , 316 Kg
27.09.2020   Ny Jord
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,11 tagger
, 316 Kg
29.09.2020   Sparsjøen
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,16 tagger
Båndhundjakt , 310 Kg
01.10.2020   0429J0102-Nordre Løsset
Okse 2,5 år og eldre
Stanggevir ,10 tagger
Løshundjakt , 306 Kg
14.10.2020   Nyskolla
Okse 2,5 år og eldre
Stanggevir ,8 tagger
Drivjakt , 302 Kg
30.09.2020   Strupen
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,11 tagger
Båndhundjakt , 301 Kg
25.09.2020   Hokstadberget
Okse 2,5 år og eldre
Stanggevir ,10 tagger
Løshundjakt , 301 Kg
27.09.2020   Øylia
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,10 tagger
Båndhundjakt , 300 Kg
27.09.2020   Skarlia
Okse 2,5 år og eldre
Fjølgevir ,13 tagger
Smygjakt , 292 Kg
Hjort
06.10.2020   TVG Annbud Elg
Bukk 2,5 år og eldre
14 tagger
, 150 Kg
28.09.2020   Sjømoen
Bukk 2,5 år og eldre
11 tagger
Smygjakt/passiv postering , 132 Kg
09.10.2020   3422J0017-Tim Knackstedt
Bukk 2,5 år og eldre
10 tagger
Alle former for drivjakt , 130 Kg
08.10.2020   3420J0084-Sætermarka
Bukk 2,5 år og eldre
10 tagger
, 124 Kg
25.09.2020   Granbergsteigen
Bukk 2,5 år og eldre
11 tagger
Alle former for drivjakt , 121 Kg
16.10.2020   Hjort/Elg - kort
Bukk 2,5 år og eldre
12 tagger
Smygjakt/passiv postering , 119 Kg
18.10.2020   0429J0101-Søndre Løsset
Bukk 2,5 år og eldre
7 tagger
, 115 Kg
25.09.2020   Furuseth Vest
Bukk 2,5 år og eldre
10 tagger
Smygjakt/passiv postering , 110 Kg
11.10.2020   Blåvola
Bukk 2,5 år og eldre
11 tagger
, 106 Kg
22.11.2020   3422J0017-Tim Knackstedt
Bukk 2,5 år og eldre
8 tagger
Alle former for drivjakt , 105 Kg
Rådyr
17.11.2020   Rolvsbuberget
Bukk
4 tagger
Smygjakt / passiv postering , 19 Kg
03.11.2020   V0032 Ottestad rådyrvald
Bukk
6 tagger
Drivende hund , 18 Kg
26.11.2020   V0032 Ottestad rådyrvald
Bukk
1 tagger
Drivende hund , 18 Kg
03.10.2020   Hammern Skog
Bukk
5 tagger
Smygjakt / passiv postering , 18 Kg
01.11.2020   Vardebergsmarka
Bukk
6 tagger
Drivende hund , 17,5 Kg
22.11.2020   1 Soplimkroken
Bukk
6 tagger
Drivende hund , 17,5 Kg
13.11.2020   14 Vestre Starelvstykke
Bukk
6 tagger
Drivende hund , 17 Kg
01.11.2020   3 Hammerstykket
Bukk
4 tagger
Annen jakt , 17 Kg
28.11.2020   14 Vestre Starelvstykke
Bukk
4 tagger
Drivende hund , 16 Kg
22.11.2020   V0044 Tomter
Geit

Smygjakt / passiv postering , 16 Kg
Siste fellinger
Elg
02.12.2020   Storlegda
Okse 2,5 år og eldre
Stanggevir ,6 tagger
Båndhundjakt , 0 Kg
02.12.2020   Fosselvstykket
Ku 1,5 år

, 121 Kg
02.12.2020   Testfelt 2
Kukalv
01.12.2020   Vollumkjølen
Ku 1,5 år

Smygjakt , 97 Kg
01.12.2020   Fiskevollen
Ku 1,5 år

Drivjakt , 137 Kg
29.11.2020   0429J0035-Tøregga
Kukalv
, 0 Kg
29.11.2020   Kolve
Ku 1,5 år

Drivjakt , 130 Kg
29.11.2020   3412J0020-Stendammen
Oksekalv
, 0 Kg
29.11.2020   Marka
Kukalv

Løshundjakt , 40 Kg
29.11.2020   3412J0008-Sjølisjøfeltet
Kukalv

Løshundjakt , 67 Kg
Hjort
02.12.2020   Hjort/Elg - kort
Kolle 2,5 år og eldre

Smygjakt/passiv postering , 0 Kg
02.12.2020   Urlia
Hannkalv

Smygjakt/passiv postering , 29 Kg
01.12.2020   Urlia
Kolle 2,5 år og eldre

Smygjakt/passiv postering , 0 Kg
01.12.2020   Ripan Vest
Hannkalv
, 0 Kg
29.11.2020   Marka
Kolle 2,5 år og eldre

Alle former for drivjakt , 61 Kg
29.11.2020   Fiskvik
Bukk 1,5 år
2 tagger
Smygjakt/passiv postering , 48 Kg
28.11.2020   Hjortekort - ØRG
Hunnkalv

Smygjakt/passiv postering , 32 Kg
28.11.2020   Fiskvik
Bukk 2,5 år og eldre
7 tagger
Smygjakt/passiv postering , 69 Kg
28.11.2020   Hjortekort Tynset Østre
Hunnkalv

Alle former for drivjakt , 0 Kg
28.11.2020   Blåvola
Bukk 1,5 år
2 tagger
, 55 Kg
Rådyr
29.11.2020   6 Flagstadmyra
Bukkekalv
, 0 Kg
29.11.2020   3 Hammerstykket
Geit

Smygjakt / passiv postering , 15 Kg
29.11.2020   0428J0013-Muruåsen Tenaasen
Bukk
2 tagger , 0 Kg
28.11.2020   4 Løvlistykket
Geit

Drivende hund , 0 Kg
28.11.2020   4 Løvlistykket
Bukkekalv

Drivende hund , 0 Kg
28.11.2020   14 Vestre Starelvstykke
Geit

Drivende hund , 14,5 Kg
28.11.2020   14 Vestre Starelvstykke
Bukk
4 tagger
Drivende hund , 16 Kg
28.11.2020   5 Bratvoldsberget
Bukk
, 0 Kg
27.11.2020   2 Irstadkoia
Hunnkalv

Drivende hund , 0 Kg
26.11.2020   V0032 Ottestad rådyrvald
Bukk
1 tagger
Drivende hund , 18 Kg

Siste jaktrapporter
Elg
02.12.2020   Storlegda (J: 3 / T: 5)
Okse 1-4 tagger (2)
Okse ukjent taggantall (1)
Ku uten kalv (5)
Ukjent (2)
-
02.12.2020   Mjovass (J: 2 / T: 6)
Ku med 1 kalv (2)
Alle kalver (2)
-
02.12.2020   Harbymark (J: 1 / T: 2)
-
02.12.2020   Svartåslia (J: 2 / T: 7)
-
01.12.2020   Erlia jaktfelt (J: 1 / T: 6)
-
01.12.2020   Mjovass (J: 2 / T: 6)
Ku med 1 kalv (1)
Alle kalver (1)
-
01.12.2020   Vollumkjølen (J: 3 / T: 5)
Ku uten kalv (1)
-
01.12.2020   Fiskevollen (J: 2 / T: 3)
Okse 5-10 tagger (1)
Okse 11 tagger+ (1)
Ku uten kalv (1)
Ku med 1 kalv (1)
Alle kalver (1)
Ukjent (4)
-
01.12.2020   Storlegda (J: 1 / T: 2)
Ku uten kalv (1)
-
30.11.2020   Mjovass (J: 2 / T: 3)
Okse 1-4 tagger (1)
Ku uten kalv (1)
-
Hjort
03.12.2020   Danseråsen (J: 7 / T: 3)
Eldre bukk (2)
-
02.12.2020   Hjort/Elg - kort (J: 2 / T: 4)
Eldre bukk (2)
Kolle (1)
-
02.12.2020   Urlia (J: 1 / T: 2)
Spissbukk (1)
Kolle (1)
Kalv (1)
-
01.12.2020   Danseråsen (J: 5 / T: 4)
Kolle (4)
Kalv (2)
Ukjent (2)
-
01.12.2020   Ripan Vest (J: 1 / T: 3)
Kalv (1)
-
29.11.2020   Danseråsen (J: 1 / T: 2)
Kolle (1)
-
29.11.2020   Blåvola (J: 2 / T: 5)
-
29.11.2020   Elgshaug/Hansseterteigen (J: 6 / T: 5)
-
29.11.2020   Fiskvik (J: 2 / T: 2)
Spissbukk (1)
-
28.11.2020   Blåvola (J: 3 / T: 7)
Spissbukk (1)
-
Rådyr
02.12.2020   V0079 Muset (J: 1 / T: 4)
-
30.11.2020   Felt C (J: 3 / T: 3)
Ukjent (1)
-
29.11.2020   3 Hammerstykket (J: 4 / T: 2)
Geit uten kalv (1)
Ukjent (2)
-
29.11.2020   1 Soplimkroken (J: 3 / T: 4,5)
-
29.11.2020   0428J0013-Muruåsen Tenaasen (J: 3 / T: 2)
Bukk (1)
Geit uten kalv (1)
-
28.11.2020   6 Flagstadmyra (J: 5 / T: 4)
Geit m/3 kalver (1)
Kalv (3)
-
28.11.2020   3 Hammerstykket (J: 4 / T: 2)
Ukjent (1)
-
28.11.2020   0428J0013-Muruåsen Tenaasen (J: 7 / T: 3)
Bukk (1)
Geit uten kalv (2)
Geit m/2 kalver (1)
Kalv (2)
-
28.11.2020   4 Løvlistykket (J: 5 / T: 3)
Bukk (1)
Geit m/3 kalver (1)
Kalv (3)
Ukjent (3)
-
28.11.2020   Felt B (J: 6 / T: 3,5)
-
Villsvin
15.07.2020   Nordre Mangen Gård (J: 1 / T: 2)
Sugge (1)
Årsunger (2)
-
20.10.2018   Nybøle - Halden (J: 10 / T: 6)
Ukjent (3)
-
Villsvin Viltkamera
16.06.2020   Nordre Mangen Gård (J: 1 / T: 1)
Sugge (1)
Årsunger (4)
-
J: Antall jegere | T: Antall timer

Aktuelt

Text/HTML

REFERANSER