PERSONVERNERKLÆRING FOR VILTRAPPORTEN

Denne personvernerklæringen gjelder nettsidene www.viltrapporten.no og m.viltrapporten.no.

Viltrapporten leverer tjenester til utmarksorganiseringer og kommuner knytta til administrasjon og drift av jakt og grunneierlag. Det er den enkelte utmarksorganisering/kommune som selv legger inn sine brukere for sitt område og som innhenter samtykke fra de personer som de registrerer som brukere. Registreringen av brukere er nødvendig for at brukeren skal kunne logge inn på Viltrapporten og for å kunne avgi jaktrapporter for sitt område. Registreringen er også nødvendig for at utmarksorganiseringen/kommunen skal kunne kommunisere med sine brukere via Viltrapportens kommunikasjonsløsninger.

Grunneierlag kan også legge inn medlems- og eiendomsopplysninger for sitt grunneierlag.

Hvilke personopplysninger samles og behandlingen av disse

For å kunne registreres som bruker må navn, epostadresse og mobilnummer registreres. I tillegg registreres det om brukeren er jaktleder for et jaktlag.

I tillegg kan følgende opplysninger legges inn av utmarksansvarlig eller av brukeren selv:

  • Jegernummer, fødselsdato, opplysninger om lovpålagt ettersøkshund/avtale og bosted under jaktutøvelsen
  • Rapporter; Jegeren/jaktlaget rapporterer dato for jakt, jaktinnsats, hva de ser av dyr og hva de skyter. For kommunale brukere vil rapporteringen gjelde tidsbruk og kostnader knytta til kommunale skadefellingsoppdrag og oppdrag med fallvilt.
  • Eiendomsopplysninger;Ved bruk av eiendom- og medlemsregisteret for grunneierlag registrerer grunneierlaget eiendomsopplysninger som gårds- og bruksnummer, areal og grunneier/eierform for sine medlemmer. Grunneierlaget kan også registrere sine medlemmers bankkontonummer og adresse.

Viltrapporten registrerer dine besøk på nettsiden og anvender informasjonskapsler (cookies) for å personligjøre ditt besøk. En «cookie» er en tekstfil som blir plassert på din harddisk via vår webserver. Cookies kan ikke anvendes til å kjøre programmer eller avlevere virus til din datamaskin. Cookies blir på unikt vis tildelt deg, og kan kun leses av webserveren i det domene som utstedte de omtalte cookie'ne til deg. Du kan blokkere cookies i innstillingene for nettleseren, men nettsiden vil ikke fungere optimalt dersom cookies blokkeres.

Informasjon vedrørende din datamaskins hardware (elektronisk innhold, men ikke data) og programvare blir automatisk innsamlet av Viltrapporten når du besøker nettstedet. Denne informasjon kan inneholde: din IP-adresse, nettlesertype, domenenavn, besøkstider og adresser på eksterne refererende nettsteder. Denne informasjonen blir brukt av Viltrapporten til drift av denne tjenesten/nettstedet for å opprettholde kvalitet og for å kunne se statistikk vedrørende bruk av nettstedet Viltrapporten.

Hvorfor samles opplysningene inn

E-postadresser samles inn for at du skal kunne motta påloggingsinformasjon og for at utmarksorganiseringene/kommunene skal kunne kommunisere med deg via Viltrapportens kommunikasjonsløsninger.

Mobilnummer samles inn for at du skal kunne motta beskjeder eller varslinger på SMS fra utmarksområdet/kommunen.

Status som jaktleder registreres for at utmarksorganiseringen/kommunen skal ha oversikt over hvem som er jaktleder og for å kunne kommunisere med jaktledere via kommunikasjonsløsningen.

Ved å registrere jegernummer kan utmarksorganiseringen kontrollere om du har betalt jegeravgift og du trenger da ikke å sende inn ytterligere dokumentasjon om dette. Kontrollen foretas mot Jegerregisteret i Brønnøysund.

Fødselsdato brukes av Jegerregisteret i forbindelse med kontroll av jegernummer og en må registrere fødselsdato sammen med jegernummer for å kunne få dokumentert innbetalt jegeravgift via nettsiden.

Opplysninger om godkjent ettersøkshund/avtale kan registreres til bruk av utmarksorganiseringen.

Opplysninger om bosted og slakteplass under jakta kan oppgis og brukes av jaktoppsynet for å foreta kontroll/veiing av skutte dyr.

Jaktrapporter brukes for å generere statistikk til bruk i forvaltningen. Opplysninger knytta til antall jegere, tidsbruk, observasjoner og skutte dyr vil for viltartene hjort og elg kunne bli utlevert til Miljødirektoratets database benevnt SettOgSkutt og derfra overføres dataene videre til det nasjonale Hjorteviltregisteret til bruk i forvaltningen. Data overført til Hjorteviltregisteret er åpne for alle.

Eiendom- og medlemsregisteret brukes av grunneierlaget til å ajourføre og ha oversikt over medlemmer og deres arealer, som grunnlag for utbetaling av utbytte og for å kunne kommunisere med grunneierne via Viltrapportens kommunikasjonsløsning.

Hvem har tilgang til opplysningene

Foruten de som jobber med å drifte Viltrapporten er det kun de som utmarksorganiseringene selv legger inn som brukere med administratortilgang som har adgang til å se personopplysninger for brukerne i sitt område. Opprettelse av nye brukere og sletting av eksisterende brukere administreres av den/de som har administratortilgang i utmarksorganiseringen/kommunen. Ved sletting av en bruker vil også alle personopplysninger for brukeren slettes. Jaktrapporter som en bruker har registrert brukes for å generere statistikk over viltbestandene og disse vil ikke slettes selv om brukeren slettes.

Administrator på jaktlag har tilgang til brukeropplysninger for øvrige brukere på jaktlaget.

Viltrapporten utleverer ikke opplysninger om brukere eller kunder til tredjepart, men Viltrapporten vil utlevere dine personlige opplysninger, uten varsel, hvis det påkreves av myndigheter/lov, eller ved god tro om at en slik utlevering er nødvendig for å kunne: 
(a) handle i overensstemmelse med gjeldende lovgivning eller for å kunne etterkomme rettslige krav i forbindelse med driften av Viltrapporten; (b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom som tilhører Viltrapporten; og, (c) handle under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerhet for brukere på Viltrapporten, eller offentligheten.

Hvilke rettigheter har du som bruker

Alle brukere har tilgang til alle opplysninger som er registrert på ens egen brukerprofil og kan foreta rettelser og endringer ved behov.

Sletting av brukerkontoer foretas av den utmarksorganiseringen/kommunen som har registrert en som bruker.

Sikkerhet

Viltrapporten benytter krypterte linjer (SSL) for all kommunikasjon via nettsiden.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig i Viltrapporten er Jon Kristian Høye

E-post:                  jkh@viltrapporten.no

Telefon:               +47 913 99 410