Hvem er Viltrapporten

Viltrapporten, drives av Jon Kristian Høye (organisasjonsnr. 985 127 891) i samarbeid med Åmot Utmarksråd. Jon Kristian Høye har den daglige driften og Åmot Utmarksråd har beredskapsansvaret for driften.

Jon Kristian Høye er eier og driver. Han er utdannet i naturforvaltning og skogbruk ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. Han har 3 års erfaring fra offentlig forvaltning, som miljøvernkonsulent i Alvdal kommune, og fra privat næringsliv som næringspolitisk rådgiver i Glommens Skog gjennom 11 år. Jon Kristian Høye er ivrig elgjeger, og som grunneier og tillitsvalgt i flere utmarksorganiseringer, har han mange års erfaring fra utmarksdrift og den grunneierbaserte elg- og hjorteforvaltningen.

Driftsberedskapen ivaretas av Egil Håvard Wedul, daglig leder i Åmot Utmarksråd. Om det skulle inntreffe omstendigheter som gjør at Jon Kristian Høye blir forhindret fra å ivareta den daglige driften, overføres driften til Åmot Utmarksråd. Det vil da være Egil Håvard Wedul som har ansvaret for alle oppgaver knytta til driften. Medarbeiderne i Åmot Utmarksråd har all kompetanse og alle tilganger som er nødvendig for å ivareta driften. 

Teknisk drift og utvikling utføres av Asoft IT. De har vært med siden 2010 og de siste to årene har drift og utvikling vært ivaretatt av Chamara Weerawardena som ble ansatt i 2012, ene og alene, for å jobbe med utviklingen av Viltrapporten. Chamara, som er sertifisert programmerer for Microsoft, har programmert den nye løsningen til Viltrapporten. Selv om han i utgangpunktet hadde et nærmere forhold til elefanter enn til elg og hjort har han nok opparbeidet seg mer innsikt om norsk viltforvaltning og utmarksorganisering enn hva de fleste nordmenn kan vise til. Chamara har utviklet den nye Viltrapporten fra a til å og skal ha æren for at Viltrapporten har blitt et driftssikkert og solid produkt.

Tore Stensby, var tidligere selskapet datamann, og har vært engasjert med Viltrapporten siden 2007. Selv om han nå ikke er inne i den daglige driften så bistår han ved behov og fungerer som teknisk rådgiver og «problemløser». Tore er datamann til fingertuppene og har sitt daglige virke i Mattilsynet der han arbeider med Mattilsynets internettløsning. Tore er særs ivrig etter å komme seg på elgjakt og han har førstehånds innsikt i den praktiske bruken av systemet.


Teknisk løsning

Publiseringsløsningen for Viltrapportens internettsider bygger på DNN (tidligere DotNetNuke) som med sine 750000 nettløsninger er det mest brukte publiseringsverktøyet på Microsoft-server plattform. DNN ble i 2012 kåret til det beste publiseringsverktøyet for små og mellomstore bedrifter av den amerikanske fagportalen CMSCritic.

Forretningsadresse og kontaktinfo

Jon Kristian Høye,  Solveien 8, 1177 Oslo

E-post:      jkh@viltrapporten.no                        Tlf:     913 99 410 / 21 45 27 79

E-post:      egil.wedul@amotutmarksrad.no        Tlf:     916 68 715 / 62 44 17 75